Teksten & Publicaties

WdG schrijft al jarenlang over een breed aantal onderwerpen in
verschillende vakbladen.
Daarnaast verzorgt zij op verzoek de teksten voor verschillende
publicaties zoals teksten voor:
- websites
- folders
- brochures
- boekjes met als specialiteit lezen en leesbevordering.

De Mystery Guest artikelen in Bibliotheek(Blad) waarin openbare
bibliotheken kritisch besproken worden zijn inmiddels 'berucht'
en hebben tot tal van andere activiteiten geleid.

Opdrachtgevers:
- Vereniging van Openbare Bibliotheken
- NBD Biblion
- Stichting Lezen
- ROC Midden Nederland
- CPNB
- Nederlands Productie en Vertalingen Fonds

Voor een voorbeeld van een artikel (PDF)
'Ik wil iets vragen ....'